ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 • Αυτό το εισιτήριο ισχύει μόνο για την καθορισμένη ημερομηνία / διαδρομή.
 • Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δικών τους σάκων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια.
 • Κοσμήματα, χρήματα ή άλλα τιμαλφή μπορούν να παραδοθούν στο μπαρ που βρίσκεται επί του σκάφους για αποθήκευση.
 • Η ναυτιλιακή εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση του ταξιδιού, για την αλλαγή ή μη τήρηση της προγραμματισμένης διαδρομής λόγω κακοκαιρίας, λόγω παραγγελιών του ελληνικού Υπουργείου Ναυτιλίας και του Αιγαίου ή των λιμενικών αρχών ή λόγω ανωτέρας βίας.
 • Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να φέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ουσίες.
 • Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις περί λιμένων, υγείας και τελωνείων.
 • Οι επιβάτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του κυβερνήτη και του πληρώματος σχετικά με τη διατήρηση της τάξης και την ασφάλεια του πλοίου.
 • Για τις καταγγελίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κυβερνήτη και εάν δεν είναι ικανοποιημένοι, θα πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία.
 • Εάν για οποιοδήποτε λόγο το ταξίδι ακυρωθεί λόγω προβλημάτων με το πλοίο ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα υπάρξει επιστροφή του εισιτηρίου χωρίς άλλη υποχρέωση της εταιρείας έναντι του επιβάτη ή τρίτου.
 • Οι επιβάτες πρέπει να είναι παρόντες στην περιοχή επιβίβασης 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση. Οι επιβάτες που παραλείπουν την αναχώρηση δεν δικαιούνται επιστροφή του εισιτηρίου. Οι επιβάτες που ενημερώνουν πριν από την αναχώρηση ότι δεν επιθυμούν να κάνουν το ταξίδι τους, δικαιούνται επιστροφή του μισού του ποσού του εισιτηρίου.
 • Οι εφοπλιστές, ο πλοίαρχος και το πλήρωμα δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλεια επιβατών ζωής, τραυματισμού ή άλλης ζημίας που προκύπτει από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κυβερνήτη και του πληρώματος: α) κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από τις σωσίβιες λέμβους, β) με κολύμβηση, γ) όταν το πλοίο είναι αγκυροβολημένο και οι επιβάτες κολυμπούν κοντά.
 • ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

  Τα εισιτήρια μπορούν να ακυρωθούν ή να αλλαχθούν στα αρμόδια λιμενικά γραφεία και να διευθύνουν τα εισιτήρια των Κρητικών ημερήσιων κρουαζιερών. Για ακυρώσεις επιστρέφεται το ακόλουθο ποσοστό του ναύλου (ανάλογα με το χρόνο ακύρωσης πριν την αναχώρηση):

  Μέχρι 7 ημέρες πριν: 100% του ναύλου
  Μέχρι και 3 ημέρες πριν: 80% του ναύλου
  Μέχρι και 24 ώρες πριν: 50% του ναύλου

  24 ώρες πριν την αναχώρηση ή σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν εμφανιστεί κατά την επιβίβαση, η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει επιστροφή χρημάτων. Οι επιστροφές εκδίδονται μόνο από το γραφείο έκδοσης εισιτηρίων κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.